bestuur

Vanaf 13 juli 2021 neemt het 36e bestuur de leiding. Zij zullen zich hieronder voorstellen. 

Our 36th board introduces itself below. 

voorzitter Anne Meijers

Na vier seizoenen rugbyen en commissiewerk bij RUS is het voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging: het voorzitterschap. Het is mijn eer als voorzitter van RUS om dit jaar het gezicht van de vereniging te zijn en samen met mijn bestuursgenoten de belangen van alle leden zo goed mogelijk te behartigen. Dit seizoen zit ik de bestuursvergaderingen en algemene leden vergaderingen voor en overzie ik de Strategische Commissie en de Oud-leden Commissie. Wat het seizoen met betrekking tot Corona gaat brengen weten we niet, maar het 36e bestuur gaat er hoe dan ook voor zorgen dat RUS weer een prachtig jaar tegemoet gaat.

After four seasons of rugby and committee work at RUS, it is time for me for a new challenge: the presidency. This year it is my honor as the president of RUS to be the face of our rugby club and to represent the interests of all members as well as possible together with my fellow board members. My task is to chair the board meetings and club meetings and I oversee the strategic committee and the former members committee. You can reach me at voorzitter@dames-rugby.nl.

Secretaris nikki van zomeren 

In mijn afgelopen twee jaar bij RUS heb ik kennis mogen maken met onze prachtige vereniging. Ik was al bekend met de rugbywereld, maar rugbyen bij RUS is een ervaring die ik absoluut niet had willen missen. Toen ik ook nog eens werd gevraagd voor het bestuur wist ik het al snel, dit wil ik! Ik zal dit jaar de functie van secretaris vervullen, wat betekent dat ik de vrouw van de communicatie, de ledenadministratie en de verslaglegging tijdens bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen zal zijn. Daarnaast heb ik de geweldig leuke taak om de toernooicommissie en de dinercommissie te coördineren. Ons lustrumjaar is wat anders verlopen dan verwacht, dus heb ik ook de eer om de lustrumcommissie te begeleiden. Naast rugby ben ik bezig met mijn tweede bachelor psychologie en kan je mij ook af en toe vinden in de horeca. Ik heb erg veel zin om nog meer gouden momenten met onze vereniging mee te maken, samen met deze vier dames aan mijn zij. Bij vragen mag je altijd contact met me opnemen!

In my past two years at RUS I had the opportunity to get to know our wonderful association. I was already familiar with the rugby world, but playing rugby at RUS is an experience that I absolutely did not want to miss. When I was also asked to join the board, I quickly knew, this is what I want! This year I will fulfill the position of secretary, which means that I will be the woman of communication, membership administration and reporting during board meetings and General Members Meetings. In addition, I have the great fun task of coordinating the tournament committee and the dinner committee. Our lustrum year went a little differently than expected, so I also have the honor of supervising the lustrum committee. In addition to rugby, I am working on my second bachelor’s degree in psychology and you can occasionally find me in the hospitality industry. I am really looking forward to experience even more golden moments with our association, together with these four ladies by my side. If you have any questions, you can always contact me!

Penningmeester Mhina de vos

Na vier seizoenen te hebben gespeeld bij RUS, vond ik het tijd om mij verder te verdiepen in RUS en de rugbywereld. Daarom zal ik mij komend jaar gaan inzetten als Penningmeester van het 36e bestuur der Rugbyende Utrechtse Studenten. Als enige bèta van het bestuur en door mijn voorliefde voor cijfers neem ik met plezier deze taak op. Afgelopen jaar ben ik teammanager van RUS 1 geweest, lid van de Sponsorcommissie en heb ik deelgenomen aan het LOD (Landelijk overleg Dames). Ik blijf actief deelnemen aan het LOD komend jaar waarin ik Dames Rugby zal promoten zodat meer vrouwen deze ontzettend leuke sport ontdekken. Ook zal ik als bestuurslid de Sponsorcommissie overzien. Naast mijn bestuurstaken ga ik mijn masterscriptie schrijven voor de studie Earth, Structure and Dynamics. Ik kijk ontzettend uit naar aankomend jaar en alle activiteiten die zullen komen.

After playing four seasons for RUS, I thought it was time to delve further into RUS and the rugby world. That is why I will commit myself this season as Treasurer of the 36th board of the Rugbyende Utrechtse Studenten. As the only beta of the board and because of my love for numbers, I am happy to take on this task. Last year I was teammanager of RUS 1, a member of the Sponsor Committee and I participated in the LOD (Landelijk Overleg Dames). I will continue to actively participate in the LOD in which I will promote Women’s Rugby so that more women discover this very fun sport. As a board member I will also oversee the Sponsor Committee. In addition to my board duties, I will write my master’s thesis for the study Earth, Structure and Dynamics.

wedstrijd secretaris lotte rood

Tijdens mijn derde jaar bij RUS mag ik met veel plezier het bestuur versterken en de taak van wedstrijdsecretaris op me nemen. Na een jaar waarin niet altijd getraind kon worden en er weinig wedstrijden zijn gespeeld, ga ik me hier komend seizoen met goede hoop en veel enthousiasme mee bezig houden. Ook zal ik de nieuwe leden-  en PR commissie begeleiden. Hiernaast ben ik bezig met het afronden van mijn bachelor Rechtsgeleerdheid. Ik kan niet wachten om samen met deze meiden er een mooi jaar van te maken en veel mooie herinneringen te maken met heel RUS! Heb je vragen over de wedstrijden of trainingen, schroom dan niet me aan te spreken.

During my third year at RUS I am delighted to be able to strengthen the board and take on the task of fixtures secretary. After a year in which it was not always possible to train and only a few matches were played, I will be working on this with good hopes and a lot of enthusiasm next season. I will also supervise the new members and PR committee. I am also finishing my bachelor’s degree in Law. I can’t wait to make it a great year together with these girls and make many beautiful memories with all of RUS! If you have any questions about the competitions or training sessions, don’t hesitate to contact me.

commissaris materiaal myrthe koster

Ik heb er super veel zin in om aankomend jaar de commissaris materiaal te zijn van RUS. Dit wordt mijn derde jaar bij deze fantastische vereniging en ik kan niet wachten om RUS nog beter te leren kennen. Ik zal er komend jaar voor zorgen dat alle materialen in orde blijven, en het winkeltje beheren zodat iedereen voorzien is van rugby en RUS spullen. Hiernaast zal ik de activiteitencommissie en de blessurecommissie begeleiden. Verder zit ik in mijn derde jaar Engelse taal en cultuur, en zal ik beginnen aan de minor Sign Language of the Netherlands. Voor vragen of gewoon een gezellig praatje mag je me altijd aanspreken!