bestuur

Sinds 4 juli 2023 heeft het 38e bestuur de leiding genomen. Zij zullen zich hieronder voorstellen. 

Since the 4th of July the 38th board has taken the lead. They will introduce themselves below.

voorzitter

Yvette silbernberg

‘Of je brengt mij, of ik ga zelf’. Een 16-jarige versie van ondergetekende begon al koppig met de mooiste sport op deze aardbol. Ik kom uit een rugbyfamilie en ben opgegroeid met de sport. 

De start van mijn rugby-avontuur heeft de toon gezet voor de jaren die volgen, met als kers op de taart dat ik dit seizoen Voorzitter mag zijn van RUS. Met veel enthousiasme en passie voor alles wat rugby is, kijk ik ernaar uit om bestuur 38 te mogen leiden. Ook ben ik overzienend lid van de Strategische Commissie (Strateco) en de Sponsorcommissie (Sponcie). Dit jaar streven wij ernaar om de groei van damesrugby te bevorderen en hier een leidende rol in te nemen als grootste dames rugbyvereniging van Nederland. Daarnaast vraagt de dames ereklasse om een mate van professionalisering. Ondanks dat RUS een studentenclub is, spelen wij op het hoogste niveau van Nederland. 

Zowel op als naast het veld zal ik te vinden zijn. Dus heb je vragen over RUS, rugby, wil je liefdesadvies, heb je een dringende levenskwestie of wil je simpelweg het glas heffen? Voel je dan vrij om mij aan te spreken!

‘Either you take me, or I go myself’. A 16-year-old version of yours truly began stubbornly playing the most beautiful sport on the planet. Coming from a rugby family, I grew up with the sport.

The start of my rugby adventure has set the tone for the years to follow, with icing on the cake that I get to be President of RUS this season. With great enthusiasm and passion for all things rugby, I look forward to leading board 38. I am also the overseeing member of the Strategic Committee (Strateco) and the Sponsorship Committee (Sponcie). This year we aim to promote the growth of ladies rugby and take a leading role in this as the largest Ladies rugby club in the Netherlands. In addition, the ladies top league requires a degree of professionalisation. Despite the fact that RUS is a student club, we play at the highest level in the Netherlands.

You can find me both on and off the field. So do you have questions about RUS, rugby, want love advice, have an urgent life issue or simply want to raise a glass? Then feel free to reach out to me!

Secretaris

Naomi Otten 

Afgelopen jaar was ik al secretaris van het 37e bestuur. Ik heb enorm veel geleerd en een heel leuk jaar gehad, wat me de energie heeft gegeven om me nog een jaar in te zetten voor het bestuur. Daarom is het dit jaar mijn eer om Secretaris van het 38e bestuur te zijn. Als secretaris zal ik het communicatiepunt tussen de leden en het bestuur en tussen RUS en externen zijn, notuleren tijdens bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen en de ledenadministratie bijhouden. Daarnaast zal ik ook de Activiteitencommissie en de Oud Leden Commissie overzien. 

Naast dit bestuursjaar ben ik vooral bezig met werken als receptionist bij een ict-bedrijf in Utrecht en met het revalideren van mijn knieblessure. Ook zal ik het selectieproces starten om de Luchtmacht binnen te komen. Ik heb heel veel zin om de vereniging nog beter te leren kennen vanuit dit unieke perspectief en er samen met deze vier dames nog een geweldig jaar bij RUS van te maken! Je kunt mij altijd contacteren voor vragen via secretaris@dames-rugby.nl, of me gewoon aanspreken op het veld voor een praatje!

 

Last year, I was already secretary on the 37th board. I learnt a huge amount and had a really fun year, which gave me the energy to commit to the board for another year. Therefore, this year it is my honour to be the Secretary of the 38th board. As the Secretary, I will be the communication point between the members and the board and between RUS and externals, take minutes during board meetings and General Members’ Meetings and keep the membership records. I will also oversee the Activities Committee and the Former Members’ Committee. 

Besides this board year, I am mainly busy working as a receptionist at an ict company in Utrecht and rehabilitating my knee injury. Next to that I will start the selection process to enter the Air Force. I am very much looking forward to getting to know the association even better from this unique perspective and making it another great year at RUS together with these four ladies! You can always contact me for questions at secretaris@dames-rugby.nl, or just hit me up on the pitch for a chat!

Penningmeester

Fien van Berkel

Met de nodige commissie- en bestuurservaring op zak begon ik op 4 juli 2023 aan een nieuw avontuur; het penningmeesterschap van de Rugbyende Utrechtse Studenten. Als diehard bèta denk ik dat ik geknipt ben om alle financiële zaken van RUS in goede banen te leiden. Naast mijn penningmeestertaken zit ik als bestuurslid in de KasCommissie, de Nieuwe Leden Commissie en de BlessureCommissie en ga ik dit jaar bezig met het schrijven van mijn scriptie voor mijn master Mathematical Sciences. Ik heb ontzettend veel zin om me samen met mijn vier bestuursgenootjes een jaar lang in te zetten voor de prachtige vereniging die RUS is! Voor vragen of andere zaken ben ik te bereiken via penningmeester@dames-rugby.nl.

With the necessary committee and board experience in hand, I started a new adventure on July 4, 2023; taking on the treasurer role of the Rugbyende Utrechtse Studenten. As a diehard beta, I think I am very well-suited to manage all financial matters of RUS in a proper way. In addition to my treasurer tasks, I will serve as a board member in the Finance Committee, the New Members Committee and the Injury Committee. This year I will also be writing my thesis for my master’s in Mathematical Sciences. I’m very excited to dedicate, together with my four fellow board members, a full year to the wonderful association that is RUS! For questions or other matters, you can reach me at penningmeester@dames-rugby.nl.

wedstrijdsecretaris Nienke Siemons

Met gepaste trots mag ik komend jaar het Wedstrijdsecretaris-stokje overnemen. Na 4 prachtige jaren ervaring opdoen in commissies en als teammanager, is nu aan mij de eer om me te gaan bezighouden met alles wat met het plannen van wedstrijden te maken heeft. Daarnaast ga ik deze ervaring inzetten in de tripcommissie, PR-commissie en natuurlijk in algemene bestuurstaken, iets waar ik enorm veel zin in heb. Op het veld kun je mij vinden op de eerste rij, en tijdens de zeldzame momenten dat ik niet met rugbyen of RUS bezig ben, vind je mij waarschijnlijk aan de studie in Nijmegen, waar ik de premaster Political Science ga volgen. Je kunt me bereiken via wedstrijdsecretaris@dames-rugby.nl, maar een keertje aanschieten mag ook altijd!

It is with great pride that I get to take over the Match Secretary baton next year. After 4 wonderful years of gaining experience in committees and as team manager, it is now my honour to get involved in everything that has to do with planning matches. In addition, I will use this experience in the trip committee, PR committee and of course in general board duties, something I am really looking forward to. On the field you can find me on the front row, and during the rare moments that I am not busy with rugby or RUS, you will probably find me studying in Nijmegen, where I will be doing the premaster Political Science. You can reach me at wedstrijdsecretaris@dames-rugby.nl, but feel free to drop by any time!

commissaris materiaal

Fleur van de loop

Afgelopen jaar heb ik kennis gemaakt met rugby en vol plezier mijn eerste seizoen mogen spelen bij rus. Dit jaar mag ik daar ook nog eens de prachtige bestuursfunctie van commissaris materiaal aan toevoegen. Dit houdt in dat ik mij bezig mag gaan houden met het bijhouden van het winkeltje, de wedstrijdkleding en het materiaal van rus. Ook ga ik de dinercommissie en de toernooicommissie overzien. Komend jaar ga ik genieten van een tussenjaar en zal ik me volledig kunnen inzetten voor de belangen van de vereniging en er samen met rus een prachtig jaar van maken!
Voor een praatje of vragen mag je me altijd aanspreken op en naast het veld of een mailtje sturen naar commissarismateriaal@dames-rugby.nl

Last year I got introduced to rugby and had the privilege of playing my very first season at RUS. This coming year I also got the wonderful opportunity to assume the role of Commissioner of Materials. This entails management of the RUS shop, the teamkits and looking after the training materials. In addition I will be overseeing the dinner committee and the tournament committee. This coming year I will be enjoying a gap year, allowing me to fully dedicate myself to the interests of the association and to make this upcoming year a memorable and amazing year together with RUS!
Don’t hesitate to approach me with any questions or for a nice chat! You can also always email me at commissarismateriaal@dames-rugby.nl