lidmaatschap

Membership

Tof dat je lid wil worden van RUS! We verwelkomen je graag bij onze mooie vereniging! Elke studente kan lid worden van RUS. We zijn aangesloten bij Sportcentrum Olympos op het Science Park. Dit houdt in dat naast jouw lidmaatschap van RUS, je een lidmaatschap van Olympos nodig hebt. Hiermee krijg je toegang krijgt tot alle sportfaciliteiten op Olympos!

Great that you’d like to become a member of RUS! We would love to welcome you to our beautiful association. Every student can become a member of RUS. We are part of Sportscenter Olympos at the Science Park. This means that besides your RUS membership, you’ll need an Olympos membership. This will allow you entrance to all Olympos’ sport facilities!

 

lid worden van rus & contributie

RUS heeft verschillende soorten lidmaatschappen. Voor spelende leden is er het volwaardig lidmaatschap van Senior, voor nieuwe leden is er het Recreant lidmaatschap en voor leden tot 20 jaar is er het Colt lidmaatschap. Verder kan je bij RUS Trainingslid en Club van 50 lid worden. Voor meer informatie over de verschillende lidmaatschappen en de contributie, neem contact met ons op! Ben je geïnteresseerd in rugby? Je kan altijd vrijblijvend een keer met ons mee trainen. Wil je je direct inschrijven? Bekijk dan deze pagina hoe je je kunt opgeven. We zullen in beide gevallen zo snel mogelijk contact met je opnemen!

RUS has different kinds of memberships. For playing members, there is the full membership “Senior”, for new members there is the recreational membership and for members under 20 years old there is the “Colt” membership. Besides that, it’s also possible to become Trainings member and Club of 50 member. For more information about the different memberships and the contribution fee, get in touch with us! Are you interested in rugby? It’s always possible to train with us with no strings attached. Do you want to sign up immediately? Have a look at this page to see how to sign up. Either way, we’ll contact you as soon as possible!

De contributie* van RUS is opgebouwd uit twee componenten: Sportkaart Olympos, en Verenigingscontributie. Bekijk hieronder de verenigingscontributie van RUS voor het seizoen van 2020-2021 inclusief de bondskosten van Rugby Nederland. Dit is exclusief de Sportkaart van Olympos. 

Sportkaart olympos

RUS is een officiële studentensportvereninging (SSV) en sport op Olympos, het sportcentrum voor studenten van Utrecht. RUS krijgt hiervoor het veld tot haar beschikking en verschillende subsidies. Iedere sporter die op Olympos sport moet in het bezit zijn van een Olympas. Met een Olympas kun je niet alleen bij RUS sporten: Je krijgt met de pas volledige toegang tot alle faciliteiten van Olympos. Je kunt naast het Rugbyen dus ook fitnessen zoveel als je wilt of een keertje een yogales of kickboks training doen met vrienden Voor studenten kost de sportkaart €160. Bekijk de tarieven van het lidmaatschap van Olympos hier.

Rus is an official students sports association and sport at Olympos, the sports center for students in Utrecht. RUS receives different subsidies for this and has a field at her disposal. Every athlete that plays sports at Olympos must own an ‘Olympas’. With an Olympas you can do more than just play sports at RUS: With it you get access to all the facilities Olympos has to offer. Besides rugby you can fitness in their gym as much as you want, or follow a yoga lesson or kickbox training with friends. For students the sports card costs €160 per year. Have a look at the prices of the membership here.

 

werkactie

Om de contributie laag te kunnen houden, is een deel van de contributie, net als bij veel studentenvereningingen, niet in geld maar in werkuren. Samen met je teamgenoten, doe je vaak leuke acties om aan deze uren te voldoen; zo hebben we in de afgelopen jaren biertjes getapt bij de toppers, zijn we EHBO’ers geweest op een scholensporttoernooi en hebben we diverse rugbyclinics gegeven. In seizoen 2019-2020 was de werkactie 3-4 werkuren. Een lid kan door de aan een werkactie mee te doen €35 van hun lidmaatschap terugverdienen.

 

To keep the contribution low, a part of the contribution is not in money but in hours worked, just like at many student associations. Together with your teammates, you do fun promotions to fill these hours; In recent years, for example, we tapped beers for the top players, we have given first aid at a school sports tournament and we have given various rugby clinics. In the season of 2019-2020 the work action was 3-4 hours. A member can earn back €35 of their contribitoon costs by participating.

* Mocht dit bedrag lastig te realiseren zijn voor jou, neem dan contact met ons op en dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

 * If this amount is difficult for you, please contact us and we will look at the possibilities together.