coaches & trainers

coaches & trainers

RUS is, zoals elke vereniging, nergens zonder haar trainers. Elke training en wedstrijd, door weer en wind, kunnen wij als RUSjes rekenen op een vaste groep mensen die voor ons klaar staan. Lees hieronder meer over onze coaches en trainers en leer hen kennen.

Like every association, RUS would be nowhere without its trainers. Every practice and match, we can count on a group of people who have our backs. Get to know our coaches and trainers and read more about them below.

Sylke haverkorn

Oud RUSje Sylke Haverkorn geeft leiding aan het vlaggenschip, RUS I. Sylke was jarenlang een van de vaste krachten van RUS I en het Nederlands team. Nu is zij deze vaste kracht naast het veld als trainster en coach! Naast RUS I is Sylke ook bondscoach van het Oranje Dames XV team. Daarnaast geeft zij rugbyclinics, kijk voor meer informatie op: Rugby 4 Fun

 

Former RUSje Sylke Haverkorn is the captain of our flag ship: RUS 1. She used to be one of the forces of RUS 1 and the Dutch National Team. Now she is still a force, but on the sideline as our coach and trainer. Sylke is also coach of the National Ladies XV Team. Besides this, she gives rugby clinics. For more information about this, have a look at: Rugby 4 Fun

josje verweij

Naast het trainen van RUS II, regelt Josje haast alles rondom de wedstrijden van RUS I als coach. Een belangrijke factor die RUS op de achtergrond draaiende houdt!

In addition to training RUS II, Josje arranges almost everything surrounding the RUS I Matches as the coach. An important factor that keeps RUS running in the background!

Freddy de villiers

Freddy is sinds kort de hoofdtrainer en coach van RUS II. Na jaren zelf gerugbyd te hebben in Zuid Afrika is hij verhuisd naar Nederland, waar hij training heeft gegeven bij verschillende clubs, en uiteindelijk bij RUS terecht is gekomen. Met al zijn ervaring en is hij een ware aanwinst voor RUS II!

 

Freddy recently became the head trainer and coach of RUS II. After years of playing rugby himself in South Africa, he moved to the Netherlands, where he trained at several clubs and finally ended up at RUS. With all his experience he is a real asset to RUS II!

overige trainers & coaches

Naast de twee hoofdcoaches/trainsters zijn er regelmatig oud RUSjes, ‘partners van RUS’ en heren van Nieuwegein die de training helpen ondersteunen. In het bijzonder willen wij Roos van Beurden, Xandra Jarman en Jack van den Bent benoemen! Ook Jessica van Wegen en Sara van der Laan zijn onmisbaar door hun inzet als coaches van RUS II. Dankzij deze dames en heren kunnen o.a. de puppycursus worden gerealiseerd en kunnen de trainingen en wedstrijden, waar nodig extra ondersteund worden. Hier zijn wij als club enorm dankbaar voor!

In addition to the two head coaches/trainers, there are old RUSjes, ‘partners of RUS’ and gentlemen from Nieuwegein who help support the training. In particular, we would like to name Roos van Beurden, Xandra Jarman and Jack van den Bent! Jessica van Wegen and Sara van der Laan are also indispensable as coaches of RUS II. Thanks to these ladies and gentlemen, the puppy course can be realized and the training and games can be additionally supported where necessary. We as a club are very grateful for this!