DIES

Zoals jullie weten, zal onze mooie vereniging op 18 september 2023 38 jaar oud worden. Daarom organiseren we ExpeDIESie 38 o.d.z. What an ADT venture. Ben je erbij? Opgeven kan tot 10 september via deze form.
Op Zaterdag 16 september zullen we vanaf 20.00 uur op een winters avontuur gaan, en organiseren we een Zwarte Piste, ook wel bekend als kamerkroegentocht. Tijdens deze activiteit scoor je onder andere punten door met zoveel mogelijk RUS-familieleden aanwezig te zijn, dus het is belangrijk om je moeder, oma, tantes, nichtjes en (klein)dochters op te trommelen om zich ook aan te melden.
Op Zondag 17 september zullen we van 13.00 tot 17.00 een braktiviteit organiseren, geheel binnen het a(dt)vonturenthema. Wat we precies gaan doen blijft nog even een verassing, maar het zal plaatsvinden op RugbyClub Nieuwegein. Je kunt bij de braktiviteit geen punten verdienen voor ‘meeste aanwezige familieleden’, maar het is wel leuk om met veel aanwezig te zijn want je kan nog steeds punten verdienen voor je familie met de activiteit zelf. We kunnen wel alvast vertellen dat er traditiegetrouw ook de taartenbakwedstrijd plaats zal vinden.
Meedoen? De regels zijn simpel: je doet mee met een zelfgebakken taart die door een professionele jury van Gouden Deegrollerwinnaar(s) beoordeeld zal worden. Bonuspunten kunnen gescoord worden door rekening te houden met het thema. Verder zal de jury letten op smaak en creativiteit.
Naast deze festiviteiten zal de Dies ook een heuse RUS-familiestrijd aftrappen. Deze gaan we in het leven roepen om de RUS-familiebanden aan te halen en op die manier oude tradities nieuw leven in te blazen. Hier vind je een bestand genaamd ‘RUS families’ met verschillende tabs. Hierin staan de families, spelregels en het scoreboard, wat natuurlijk gedurende het jaar bijgewerkt zal worden. Omdat er nogal wat verschil zit in grootte van families, hebben we sommige families samen moeten voegen om de competitie leuker te maken. Ook hebben we hele grote families moeten opsplitsen. Dit hebben we gedaan op een manier die volgens ons logisch is. Hebben we iets over het hoofd gezien, mis je jezelf of klopt er iets anders niet? Laat het ons vooral weten, dan kunnen we het nog aanpassen! Na de Dies zullen de families definitief zijn, en kunnen jullie tijdens verschillende activiteiten en gelegenheden strijden voor punten. Dit wordt steeds aan jullie bekendgemaakt hoe en wanneer, zodat de strijd wel eerlijk verloopt. Aan het eind van het jaar reiken we de eerste, enige, echte wisselbeker uit aan de familie met de meeste punten. Per familie ontvangen we graag vóór de Dies een teamnaam, logo en kleur. Uiteraard kun je ook hier punten voor verdienen. Elke kleur mag maar één keer gekozen worden, dus wie hem het eerst kiest mag hem houden, en amber en maroon zijn geen optie. Dit jaar is de pilot van de familiestrijd. Er zullen nog wat groeipijntjes zijn, laat het vooral weten als er onduidelijkheden zijn en/of dingen waar je tegen aan loopt.
//
As you know, our beautiful association will turn 38 years old on 18 September 2023. Therefore, we are organising ExpeDIESie 38 o.d.z. What an ADT venture. Will you be there? You can sign up until 10 September via this form.
On Saturday, September 16, starting at 8pm, we will go on a winter adventure, organising a Black Piste, also known as room pub crawl. One way you score points during this activity is by attending with as many RUS family members as possible, so it is important to drum up your mothers, grandmothers, aunts, nieces and (grand)daughters to sign up too.
On Sunday, September 17, from 1pm to 5pm, we will organise a hangover activity entirely within the a(dt)venture theme. What exactly we will do remains a surprise, but it will take place at RugbyClub Nieuwegein. You cannot earn points for ‘most family members present’ at the hangover activity, but it is nice to be present with many because you can still earn points for your family with the activity itself. We can already tell you that the traditional cake-baking competition will also take place.
Want to participate? The rules are simple: you enter with a home-baked cake that will be judged by a professional jury of Golden Rolling Pin winner(s). Bonus points can be scored by taking into account the theme. Furthermore, the judges will pay attention to taste and creativity.
Besides these festivities, the Dies will also kick off a real RUS family battle. We will create this competition to strengthen RUS family ties and revive old traditions. Here you will find a file named ‘RUS families’ with several tabs. It contains the families, game rules and the scoreboard, which will of course be updated throughout the year. Because there is quite some difference in family sizes, we had to merge some families to make the competition more fun. We have also had to split up very large families. We have done this in a way that we think makes sense. Did we overlook something, do you miss yourself on the list or is something else wrong? Especially let us know, so we can still adjust it! After the Dies, the families will be final, and you can compete for points during various activities and occasions. This will always be announced to you how and when, so that the competition is fair. At the end of the year, we will hand out the first, one and only challenge trophy to the family with the most points. For each family, we would like to receive a team name, logo and colour before the Dies. Of course, you can also earn points for this. Each colour may only be chosen once, so whoever chooses it first gets to keep it, and amber and maroon are not an option. This year is the pilot of the family battle. There will still be some growing pains, especially let us know if there are any ambiguities and/or things you run into.

The event is finished.

Date

16 - 17 Sep 2023
Expired!

Time

All Day
Category

Organizer

Bestuur 38
Email
bestuur@dames-rugby.nl

Submit a Comment